• มอบทุน กองทุนยาตีม(เด็กกำพร้า)
  • เข้าประกวด ECO SCHOOL AWARD โรงเรียนประหยัดพลังงาน
  • โรงเรียนวิถีอิสลาม
  • ยึดมั่นในหลักการอิสลาม
  • คณะอาจารย์จากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมโรงเรียน

 

รวม Link Web อิสลามที่น่าสนใจ จากเวป มุสลิมไทย.คอม

สำนักข่าว
Alami Channel

TMTV
TV Muslim
ศรัทธาฟ้าเดียวกัน
Family Life
Halal Life
Fathoni Online
Muslimthai Post   
Pin Onlines
Public Post

ทีวี/วิทยุ/นิตยสาร
Muslim Onair
 Salamart

เครือข่ายสังคมออนไลน์
Az-Ziarah
Diary Muslim
Go To Muslim
Islam Inside
Islamic Thai
OK Muslim
Muslim Inside

ศิลปะ-วัฒนธรรม
ถดูกาลแห่งกวี
นิวมุสลิมไทยแลนด์
มุสลิมเชื้อสายจีนในไทย

มุสลิมะห์-ครอบครัวมุสลิม
บ้านมุสลิมะห์
มุสลิมะห์ทูเดย์
สตรีแห่งทางนำ
อันนิสาอฺ

นักวิชาการมุสลิม
ฟาริด เฟ็นดี้
มุรีด ทิมาเสน
ริฏอ อะหมัดสมะดี

เว็บเผยแพร่
โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม 
ความหมายอัลกุรอาน

ฟิตยะตุ้ลฮัก
ซุนนะห์ไซเบอร์
ซุนนะห์สติวเด้นท์
มุสลิม2โลก
อิสลามเฮ้าส์
อิสลามมอร์
อิสลามทอล์ค
อิกเราะห์ฟอรั่ม
แอนตี้รอฟิเฏาะฮฺ
ฮิกมะห์
เพื่อนเตาบะห์


มัสยิด/ร้านอาหาร
มัสยิดทั่วไทย
มัสยิดกลางฯ ฉะเชิงเทรา
มัสยิดสามอิน


องค์กรมุสลิม
กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ
คณะกรรมการอิสลาม ก.ท.ม.
คณะกรรมการกลางอิสลามฯ
คณะกรรมการอิสลามฯ ชลบุรี
ชมรมนักศึกษามิฟตาฮฺไคโร
ชมรมนักศึกษาม.รามคำแหง
มูลนิธิศรัทธาชนฯ
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ
มูลนิธิเพื่อการศึกษา
มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะ
มูลนิธิสันติชน
มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม
มูลนิธิอิสลามศรีทักษิณ
มูลนิธิสภายุวมุสลิมโลกฯ
สำนักจุฬาราชมนตรี
สถาบันมาตรฐานฮาลาล
สมาคมจันทร์เสี้ยวแพทย์ฯ
สมาคมคุรุสัมพันธ์
สมาคมนักเรียนไทยกรุงไคโร
สมาคมนักเรียนไทยอาลีการ์
สมาคมร.ร.เอกชนอิสลามฯ
สมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
ศูนย์ทนายความมุสลิ

สถาบันการศึกษา
ร.ร.ดรุณศาสตร์วิทยา
ร.ร.ดารุสลาม
ร.ร.ท่าอิฐศึกษา
ร.ร.ทินกรพิทยานุสรณ์
ร.ร.ธรรมวิทยามูลนิธิ
ร.ร.บำรุงอิสลาม
ร.ร.ประทีปศาสน์
ร.ร.พัฒนาการหญิงศึกษา
ร.ร.มุสลิมพัฒนศาสตร์
ร.ร.มูลนิธิอาซิซสถาน
ร.ร.มิฟตะฮุ้ลอุลูมมิดดีนียะห์
ร.ร.มัจลิซุดดีนีย์
ร.ร.สายบุรีวิทยา
ร.ร.สวนรัฐวิทยา
ร.ร.ศาสนวิทยา
ร.ร.ศาสนูปถัมภ์ ปัตตานี
ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาคาร
ร.ร.อิสลามสันติชน
ร.ร.อิสลามศรีอยุธยา
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ธุรกิจมุสลิม
เครือข่ายสหกรณ์อิสลาม

จ๊อบมุสลิม
ตลาดมุสลิม
บังยี
มุสลิมบิสสิเนส
ยังไซเบอร์
ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย
สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ
โรงแรมรีเจ้นท์

เอ็มเน็ต โซลูชั่น

    

รวม Link Web หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆของไทย
 

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์

 

แหล่งข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ